Warning: Attempt to read property "term_id" on array in /home/642802.cloudwaysapps.com/pnhytndzwc/public_html/wp-content/themes/jdw2022/single-event.php on line 14

חמישי, 23.6

שישי, 24.6

שבת, 25.6

ראשון, 26.6

שני, 27.6

שלישי, 28.6

רביעי, 29.6

חמישי, 30.6

שיחה על פרפורמנס, חוויה וחלל בעקבות המיצג Present Sounds from the Daily Past

שנקר, המחלקה לעיצוב פנים מבנה וסביבה

 

"…טכניקת השעתוק מוציאה את המשועתק מתחום המסורת. בשכפלה את ההעתקים היא שמה במקום מציאותו החד פעמית את מציאותו בהמון. ובהניחה להעתק לבוא לקראת מי שקולט אותו – יהיו הנסיבות אשר יהיו – היא הופכת את המשועתק לבן זמנו של הקולט". (בנימין, 1936, עמ' 159)

בשכפלה את ההעתקים היא שמה במקום מציאותו החד פעמית את מציאותו בהמון. ובהניחה להעתק לבוא לקראת מי שקולט אותו – יהיו הנסיבות אשר יהיו – היא הופכת את המשועתק לבן זמנו של הקולט". (בנימין, 1936, עמ' 159)

במאמרו הקנוני, מציע בנימין להסתכל על התמורות שעובר מעשה היצירה עם הופעתם של אמצעים טכנולוגיים. התפתחויות טכניות אלו,  משפיעות באופן מהותי על היצרה ועל אופני הקליטה שלה במישורים רבים ואחד מהמשמעותיים שבהם- ציר הזמן. במסגרת שבוע העיצוב בירושלים נקיים שיחה, בהובלת המחלקה לעיצוב פנים, מבנה וסביבה בשנקר, על מערכת היחסים שבין האנלוגי והדיגיטאלי ואיך אלו הופכים לכלים בידי המעצב. השיחה תכלול מופע מתוך המיצג "Present Sounds from the daily Past" ודיון באופן בו העיבוד הדיגיטאלי מאפשר ביצוע של מניפולציות על המרחב ועל החוויה האנושית.

המפגש יתקיים בהובלת המחלקה לעיצוב פנים מבנה וסביבה בשנקר.

המיצג " Present Sounds from the daily Past" נוצר על ידי נוי סולומון, קסניה סטפנובה, סהר שחתות ועדי פרידמן. ליווי מקצועי : עידו גינת ויובל כהן, הלחנה וליווי מוזיקאלי: טמיר קדם.

 

שלישי 28.6 – 17:30 בחלל אירועים בפטיו