עיצוב עמוק

כ-45% משוניות האלמוגים בעולם נכחדו בגלי החום של השנים האחרונות. בניסיון להציל את השוניות, פועלת מעבדת DesignTech בטכניון בחמש השנים האחרונות יחד עם מדענים מתחום הביולוגיה הימית כדי לפתח טכנולוגיות ושיטות ליצירתם של גרעיני התהוות, שמהם יתפתחו שוניות אלמוגים חלופיות בסביבות מתאימות. במובן זה, עוסקת המעבדה בעיצוב ל׳זמן עמוק׳ 'Deep Time', שמשמעותו היא מימד זמן של מאות ואלפי שנים אשר יחלפו עד התהוותה השלמה של השונית. השימוש החלוצי בהדפסת תלת-מימד בחומר קרמי טבעי מאפשר יצירה של מגוון צורות מורכבות, המותאמות פרמטרית לצרכים הביולוגיים של סביבת השונית. המחקר מוכיח היתכנות גבוהה לגיוס דגים, בעלי-חיים ופלאנולות של אלמוגים בוני-שונית. "עיצוב עמוק" משלב בין שיטות של מחקר מדעי מקיף וממושך לבין הידע והיצירתיות של עולם העיצוב.

פרופ' עזרי טרזי, פרופ' חבר חיים פרנס, עפר ברמן, רותם יפרח, עדי קרייף

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

מעבדת דיזיין-טק

עורכת תוכן: שיילה אוסמנוב

צילומים: חיים זינגר, מתן יובל, ג'ובאני ג'יאלונג'ו