שם הפרויקט

'שם הפרויקט' מהווה מגרש משחקים לפעולות אלמנטריות החוזרות על עצמן כמטאפורה לחינוך לעיצוב, ובאמצעותן נוצר חלל פשוט עם גבולות ואפשרויות משלו. סטודנטים מהאקדמיה לעיצוב ואמנויות יפות בברטיסלבה מדגימים תהליכי איטרציה דרך ציור לכאורה בלתי פוסק. היוצרים עובדים, ומחליפים אחד את השני בהתאם ללוח זמנים משותף המאפשר להם במהלך הפרויקט זמן למנוחה ועזרה לוגיסטית מאחרים. עם סיום יחידה או "ציור בחדר שלם,״ הם מכינים את החדר עבור סטודנטים נוספים, והתהליך הולך ונשנה עד סוף שבוע העיצוב. חלק חשוב מנוכחותם של הסטודנטים מונח באפשרות לפגוש עמיתים שלומדים באקדמיות בישראל. על ידי הזמנתם להשתתף בפרויקט, סטודנטים יכולים להכיר זה את זה באמצעות עבודה פיזית משותפת, ותקשורת אינטלקטואלית ו/או בלתי פורמלית, המהווה בסיס לשיתופי פעולה עתידיים עם אקדמיות מקומיות.

האקדמיה לעיצוב ואמנויות יפות בברטיסלבה

מרסל בנסיק, סילביה יוקלובה, לוסיה גמנובה, יוראי בלאסקו, וסטודנטים מהאקדמיה לעיצוב ואמנויות יפות בברטיסלבה.