Clean Motion – כלים ותנועות ניקיון בתרבות היפנית

במשך אלפי שנים, ניקיון הינו מרכיב אלמנטרי בחברה ובתרבות היפנית. הדבר ניכר בכל טקס דתי ותרבותי, ובכל פינת רחוב, ברכבות, וכמעט בכל מרחב ציבורי ביפן. הניקיון קיים בכל העולם, אך הגישה היפנית לניקיון חורגת הרבה מעבר למטלה מעשית. היא מהווה חלק מרכזי במערכת החינוך, רגע בזמן המאפשר חשיבה נקייה והרהור, סמל לאירוח ועוד. תהליך הניקוי החוזר על עצמו מספק הזדמנות לפרט להרהר בניקיונו האישי ובניקיון החברה. מהות הניקיון היא מצבור רגשות ופעולות השייכות לאדם הפרטי, ומאפשרת לקיחת אחריות על העצמי ואחרים. זהו תהליך אינסופי, מחזור טבעי ומתמשך של תנועה חוזרת ונשנית. מסיבה זו, חוכמה עצומה, עיצוב ורגישות משולבים כולם בכלי ניקוי יפניים. תערוכה זו היא תוצאה של רצף חוויות ואינטראקציות אישיות שהצטברו. באמצעות תנועה, צליל והמוצגים עצמם, הפרויקט מציע תובנות בנוגע לאלמנטים השונים, כולם חלק מהתרבות היפנית המרתקת.

www.cleanmotion.jp

אריה רוזן, טאקשי ימאמורה, נועם לוינגר ונטליה סאנז לוינה

 

 

תודות:

TAJIMI אריחים ייחודיים  tajimicustomtiles.jp

Yokoyama טאטמי yokoyamatatami.com

Shirakiya Denbei  edohouki.com

IOC Japan

אורי טופז

Studio Onder de Linde

Kanata Mori

Studio Gimel 2