Copier

מכונת צילום משרדית תקועה בתוך לופ של סריקה והדפסה: לולאת הנייר גולשת מהמכונה ומתפתלת ברחבי החלל, מסתובבת לקולם של גלגלי המדפסת. עם התנועה, הדימוי המודפס נמשך אל שולחן הסריקה שמעתיק את הדימוי אחורה בלולאת הנייר. ככל שהלולאה נמשכת חזרה לתוך המכונה, הדימוי הולך ונערם על גבי עצמו, החדות שלו הולכת ופוחתת. הפרויקט מציג הווה מתמשך שיוצא משליטה. האלמנטים המוכרים, היומיומיים והאפורים של תנועת הנייר, יחד עם אור הסורק ורעשי המדפסת, הופכים למהלך קצבי, כמעט טקסי. מתוך אי-היכולת להפסיק, פעולת המכונה הולכת וגוברת על הדימוי שהיא נועדה לייצר ולשכפל, והורסת אותו ואת הנייר שעליו הוא מודפס.

 

ירדן קולסי

 

ליווי אמנותי: יהונתן עפרת

מתכנת: סשה לי