עיצוב בר חלוף

לרוב, מוצר מפסיק להתפתח ברגע שהוא מיוצר. עד לרגע הזה הוא משתנה, גמיש ובתנועה. מרגע שנוצר, מסלול חייו הוא שימוש חוזר ונשנה, השלכה וכליה קצרה או ארוכה. מדוע? הרי עיצוב מיסודו הוא בר-חלוף, מעצם כפיפותו לפיתוחים טכנולוגיים, צורכי הזמן ואופנות מתחלפות. מדוע אפוא לא לשקלל את משך חייו של מוצר אל תוך תוחלת חייו השימושיים – לתכנן את כלייתו, ולא במובן המסחרי – לא בכדי להאיץ אותה, אלא כדי לתקף אותה ולהטעין אותה בערך. לא רק את רגע לידתו, כי אם את משך חייו, כמו גם את קיצם.

התערוכה "עיצוב בר-חלוף" מבקשת להציג חללים, מעצבים ופרויקטים שמשך קיומם הוא חלק אינהרנטי מההיגיון שיצר אותם – באופן שבו הם משתנים במהלכו, מערכת היחסים שלהם עם סביבתם, הבליה הטבעית של קיומם, והגמישות שבה הם מתאימים עצמם לעולם לאורך הזמן. זאת, גם אם הם מקבלים את זמניותם בהכנעה ונעלמים ברגע שסיימו את תפקידם.

אוצרים: טל ארז וענת ספרן