ארץ

קמח או חרסית. טחינה או גבס. תנור שריפה או תנור אפייה. לכלוך או מזון. האם הם באמת שונים כל-כך זה מזה? ׳ארץ׳ מבקשת לטשטש את הגבולות, למזג את ההפרדות ולשנות את האופן אליו הורגלנו לחשוב על מזון ועל חומרי גלם. כשהקשר הישיר לעולם, לאדמה, מתגלה לנו מחדש – החרסית והקמח מתאחדים תחת המערוך בתבניות אפייה, בתנור שיודע להכיל גם וגם. המטבח הביתי הופך לסדנה ומייצר כלים מאותה אדמה עליה אנו חיים, אשר אליה הם שבים עם תום השימוש.

לירי ספטון

חברת "בוץ"