שחזור ארכיאולוגי אלטרנטיבי

בתהליך השחזור הארכיאולוגי נעשה שימוש בטכניקות סריקה בתלת-מימד וכן בבהדפסות תלת-מימד. סריקה וניתוח ממוחשבים מאפשרים לארכיאולוגים לשחזר, לעתים באמצעות שבר אחד בלבד, העתק דיגיטלי של כלי החרס המקורי בשלמותו. שחזור ספקולטיבי של שברי חרס שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות בארץ בוחן את הניגודים הקיימים בין שיטות ייצור מסורתיות, למשל עבודת גלגל, לבין טכנולוגיות מתקדמות  כגון סריקות והדפסות תלת-מימד, והחידושים והשינויים שהן מאפשרות בתהליך העיצוב במפגש עם ממצא ארכיאולוגי. הפרויקט בוחן את השחזור הארכיאולוגי אל מול מציאות של קִדמה טכנולוגית, שבה קשה לעתים להבחין בין עובדות מוחלטות להעתקים, זיופים ותרמיות.

 

מיכל סימון, לביא זוהר, שלומי מרקוביץ'

ארכיאולוג: ברק מוניקנדם-גבעון

סריקות תלת-מימד: אירנה לידסקי רזניקוב

רשות העתיקות