היסטוריה גרסה 0.2

בעבודה זו מוצגים שכבות של דימויים מונחים זה על גבי זה, ממלאים את עובי החומר של כד שיוצר במדפסת תלת-מימד. הודות לטכנולוגיה זו, יוצרי הפרויקט הצליחו לקבץ דימויים המתארים סיפורים מהמיתולוגיה היוונית בתקופות שונות לאורך ההיסטוריה הארכיאולוגית ולספרם מנקודת מבט חדשה וספקולטיבית. אסופת הדימויים מאורגנת בשכבות חופפות, כאשר כל שכבה מציגה דימוי מתקופה אחרת, החל בחלקו הפנימי של הכד ובסדר נערם כלפי חוץ. השכבה החיצונית היא זו הקרובה אלינו ביותר, הן מבחינה פיזית והן מבחינה כרונולוגית. צורתם של הכדים מושפעת מאלו של כדים יווניים, והם הודפסו בטכנולוגיות מתקדמות של חברת סטרטסיס שבעזרתן ניתן ליצור דימויים בשקיפויות שונות בעובי החומר ולקבל דימויי חפיפה חדשים. הפרויקט מציע מבט ספקולטיבי על הדימויים המיתולוגיים ועל הנרטיבים המשתנים סביבם לאורך ההיסטוריה.

 

יובל הראל, אולגה סטנדיוק

מוזיאון המטרופוליטן, ניו יורק

מוזיאון ישראל, ירושלים

רשות העתיקות

חברת סטרטסיס, Stratasys