אי-ממצא

חפצים עתיקים משמרים בגופם רמזים על תרבויות עבר, אותם ניתן לחשוף בעזרת אמצעים טכנולוגיים המסייעים לפענח פרטים נסתרים אודות אורח חייהם של משתמשים קדמונים. בדיקה מיקרוסקופית של טיח קיר מחפירה ארכיאולוגית באזור רמת רחל בשנת 2019, זיהתה גרגרים זעירים של פולן, אבקת הפריה מהצומח. כך התגלו המינים המדוייקים של העצים שצמחו באותו הגן לפני אלפיים שנה. מידע מפורט שנחשף מתוך חומרים קשים כדוגמת אבן, מעלה תהיות על סוג המידע שממצאים העשויים חומרים רכים יכולים, באופן פוטנציאלי, למסור לדורות הבאים. לֶבֶד, חומר רך העשוי מסיבי צמר, הינו בעל יכולת לשמר גרגירי אבקנים מהצומח, להגיב לתנאי האקלים, ולקלוט את החלקיקים הזעירים של הקיום האנושי. בניגוד לנוקשותה של האבן המשמשת לרוב אלמנטים ארכיטקטוניים, כותרת העמוד המוצגת בתערוכה עשויה מחומר רך וסיבי שמעודד שימור זיכרונות חומריים מחד, ומסוגל להתכלות מאידך. כך מציף הפרויקט את הקונפליקט בין המידע שאנו מבקשים להעביר לדורות הבאים ובין הרצון להימנע מלהותיר אחרינו שאריות חומריות.

 

דוד שץ ורוני יחזקאל