Catalog for the Post-Human

פרויקט זה מדמיין תרחיש עתידי שבו הצלחה נמדדת ביכולת של הפרט להישאר חד מבחינה קוגניטיבית לצמיתות,לכימות את עצמו ביחס לנתונים, ולהיות מסוגל לעבוד במשך שעות עבודה ארוכות ובלתי-סדירות שהוקצו על ידי תאגידים בהובלת אלגוריתמים. Catalogue for the PostHuman מציע כלים לעזור לעובדים להתמודד עם נסיבות בהן גופם עלול להגיע לקצה היכולת. התאימו את המקצבים הצירקדיים ללו״ז העבודה שלכם עם SleepSnackers™, בדקו את רמת הלחץ תוך כדי תנועה עם StressWatch™, או התעוררו באופן עירני ביותר בעזרת RemWake™. באמצעות גישה סאטירית ומשוכללת, פרסונס וצ׳ארלסוורת׳ שואלים: מהן המסקנות ההגיוניות מהשינויים הידועים לנו בעבודה/חיים? כיצד בינה מלאכותית, ממשקי מוח-מחשב ומעקב תאגידי מתמיד ישפיעו על ההתנהגות שלנו? מהן ההשלכות הפיזיות והפסיכולוגיות של הכנעת הגוף והנפש לפרודוקטיביות הבלתי פוסקת של קפיטליזם המונע מנתונים?

ג׳סיקה צ׳ארלסוורת׳ וטים פרסונס – פרסונס וצ׳ארלסוורת׳