DEBUG Yourself

בשנת 2050 אנו עתידים לעמוד מול משבר מזון עולמי. התחזית העגומה הזו הביאה את האנושות לחפש אחר מקורות מזון חדשים. אחד הבולטים שבהם הוא חלבון מחרקים. ואולם, בעוד שבמדינות מסוימות אכילת חרקים נחשבת למקובלת, רבים במדינות מערביות מתקשים עם עצם המחשבה על אכילת חרקים – גם אם אלו מוחבאים כאבקה בחטיף אנרגיה או בפסטה. " DEBUG yourself" הוא פרויקט העוסק בפער הזה ומציע דרכים להתגבר על החסמים המנטליים והפסיכולוגיים בכל הקשור לאכילת חרקים. הפרויקט מורכב משמונה פרליני שוקולד, כאשר כל פרלין מדמה אספקט אחר בחוויה של אכילת חרקים: טקסטורה, מראה, תחושה ועוד. למעט הפרלין האחרון, אף אחד מהפרלינים אינו מכיל חרקים – אך הם מאלצים את המשתמש להתמודד עם המחשבה על אכילתם.

 

ניצוץ סרנגה

הפרויקט בוצע במהלך לימודים במחלקה לעיצוב תעשייתי לתואר ראשון בבצלאל, בהנחיית ליאורה רוזין