Happily Ever After

הפעולה העיצובית הנפוצה של ייצוג הבית באמצעות הדמיה או תמונת מגזין היא גם פעולה שיווקית המנקה מתוכה את האדם, הגוף והפעולה, כדי לייצר מצג שווא של שלמות אסתטית וסטטית. הזמן קופא ומזוקק לרגע סטרילי אחד חף מטעויות ופעולות אנושיות ונדמה כי קיים מרדף אחר הסצנה הדומסטית המושלמת, כהשתקפות לאידיאליזציה של חיי אדם. Happily Ever After מציעה לשבור את תפיסת קטלוג העיצוב ולהציג מרחב המכיל בתוכו שכבות של זמן, חומר, פונקציות ופעולות כלואות בתוך לופ אינסופי של דחיסויות. הגדרות הזמן הבינארי של עבר-הווה-עתיד מתבטלות ובמקומן צפות מערכות יחסים חדשות של ריבוי, המשפיעות על משמעות המרחב ונזילותו. הצופה מוזמן לקחת חלק בשינוי המרחב ולהציץ אל עולם חדש של "עיצוב פנים", שאינו מנסה ליפות את חיי היומיום או להסתירם, אלא הופך חלק בלתי נפרד מהם.

שירי שקד, אילור טפר-קירשנר

עיצוב גרפי: Studio Happy Accident

צילום: לואיזה סלומון