השינוי מתחיל כאן

בתקופה שבה אין אמת אחת והמציאות נתונה לפרשנות מתמדת – גם העבר נתון לשינוי. הפרויקט "השינוי מתחיל כאן" מציע פרשנות ביקורתית לעידן "העובדות האלטרנטיביות" וליכולת של נקודת מבט להשפיע על המציאות. זאת, על-ידי יצירת קיר זיכרון דינמי מהפגנות אמיתיות שהתרחשו בעבר. התמונות מההפגנות קבועות, אבל המסרים שמופיעים בשלטי ההפגנות משתנים באופן אקראי ומבליטים את אופיו הנזיל של העבר בהווה ואת אי-הנוחות שבאה איתו.

לוקה אור