מעפרון באת לעפרון תשוב

עודד פרידלנד בוחן את רעיון ה"פרפטום מובילה" (התנועה הנצחית) באמצעות חומר גלם טבעי וידידותי לסביבה, שפותח לאחרונה על ידי חברת דאיקה. פרידלנד יצר סדרה של עפרונות ומחדדים המשלבים את חידודי העיפרון בחומר הגלם המשמש ליצירת עפרונות ומחדדים חדשים. כך נוצר מעין מעגל לא מתכלה של מוצרים, המאפשר שימוש בפסולת מתעשיות העץ לייצור מוצרים בתהליכי ייצור שונים.

עודד פרידלנד

הפרויקט נעשה במסגרת תוכנית התואר השני בעיצוב תעשייתי בבצלאל, בקורס "חומרים מופיעים", בהנחיית בן-דוד מאיה, בן-שלום דנה ורוזין ליאורה

ליווי מקצועי: ד"ר מיכאל ליאני (חברת דאיקה)