SITE NON SPECIFIC

מערכת הלבוש המוצגת בעבודה מרמזת על שפה שימושית, אך השימוש עצמו ניתן לפרשנות ולשינוי: לז'קט לולאות נחושת המאפשרות הזזה של התכשיטים התלויים עליו. העבודה עוסקת בשאלות של שייכות, העברה  (displacement) והגירה של גוף, חומר וחפץ בעידן הנוכחי, וכן במערכות היחסים בין אובייקט לסובייקט. המיצב, שהוצג על גג גלריה בברוקלין, מכיל חפצים שנאספו מרחובות ניו-יורק וצופו בטיח בצבע בז'. כמיצג, פרפורמר.ית הפעיל.ה ולבש.ה את המרחב והחפצים ושינת.ה אותם ואת משמעותו של הלבוש בכל רגע נתון. תכלית החפצים משתנה ביחס למיקום ולפעולה.

נעמה לוית, הילה שפירא

צילום ועריכה: מאיה ברן

פרפורמר.ית: אהרון ריקס

בתמיכת EMMA Kreativzentrum Pforzheim, Germany

Brooklyn Metal Works, Brooklyn, NY