הממלכה הווירטואלית של החפצים הזנוחים

המרחב הווירטואלי והתרבות הדיגיטלית שבתוכם אנו מתקיימים משנים באופן עמוק את תפיסת הזמן והמרחב שלנו, ויותר מכך – את תפיסת האמת שלנו. העדר מנגנוני ביקורת היררכיים מתווכים מאלץ אותנו לחלץ מהמידע משמעות בכוחות עצמנו, ללא מודל. "הממלכה הווירטואלית של החפצים הזנוחים" הוא מרחב וירטואלי בן שלושה שלבים, המשקף את התחושות והחוויות של עידן מבלבל זה דרך עיניהם של חפצים אנלוגיים בעלי ערך נמוך. המרחב הדיגיטלי מאפשר לאותם חפצים לפרוץ את הגבולות של עצמם ולשאול את עצמם על משמעות קיומם בעולם המאופיין בממשות חזותית בלבד.

 

גיא בר-סיני

פיתוח בווירטואל: אלון רובין