Transitory Yarn

תעשיית הטקסטיל העולמית צורכת כמות עצומה של משאבים ומייצרת פסולת בכמות שווה. עקרונות ייצור נצלניים פוגעים בפרנסתם של רבים מתושבי הדרום הגלובלי, מסכנים עסקים קטנים ומקומיים, ומועילים אך ורק למספר מצומצם של תאגידים בינלאומיים. Transitory Yarn מציע גישה חלופית ורגישה יותר כלפי הסיבים המשמשים לייצור בגדים. בליבה נמצא תהליך המאפשר מחזוריות בחיי הבד והבגד דרך טכנולוגיית הסריגה. פרימה של פריטי טקסטיל שלא נעשה בהם שימוש ותפירתם מחדש תבטיח חיי מדף ארוכים יותר ומספר מחזורי חיים למשאב המקורי. בהתבסס על עיצוב בר קיימא שמרכיביו נועדו לפירוק, פרויקט זה מציב רף חדש בייצור בגדים המהווה הצעה מנוגדת לתפיסה המקובלת של התיישנות.

אנה נוימרקל, אלכסנדרה פרוסטורפר, מקס שיידל

 

בשבוע העיצוב ירושלים 2022 הצטרפה מעצבת הטקסטיל מיכל בוביס לצוות הפרויקט לשיתוף פעולה מקומי.