הורמזיס: תנועה מהירה

בעשורים האחרונים מאמירה תוחלת החיים האנושית לשיאים חדשים. בד בבד מתרחבת ההתעניינות ב"טיפולי הורמזיס", המסייעים לחיזוק הגוף והנפש לטווח הארוך. הורמזיס הוא אפקט ביולוגי מיטיב הנגרם כתוצאה מחשיפת הגוף לרעלן לזמן קצר ובמינונים קטנים ומדודים. היצירה "הורמזיס" מזמינה את הצופה לחוש סטרס מבוקר וקצוב בזמן. הדקות חולפות לאט, והשהייה לצד זרים במצב חשוף ואינטימי מאלצת את המבקר לבחור בין התמסרות מוחלטת לתהליך לבין המתנה דרוכה לסופו. מבנה הסאונה מייצג מרחב שעקרונותיו מושתתים על הורמזיס; התנאים הקיצוניים השוררים בו מייצרים חוויה אינטנסיבית, שבתורה מפעילה את מנגנוני ההגנה של הגוף ומשפרת את חוסנו.

אדר נדר מלל, תמר לוינגר

עיצוב תאורה וסאונד: אלון שריד