UN_APATHY MOVEMENT

העומס הטכנולוגי הנוכחי, בתקופה המוגדרת על-ידי vuca (תנודתיות, אי-ודאות, מורכבות ואי-בהירות), מוביל להתנהגויות פסיביות כמו דחיינות, צריכה מוגברת ואדישות. רגעי האדישות הללו מתבטאים בעיקר בשימוש פסיבי בטכנולוגיה או במה שמכונה "אדישות מסכים". הגבולות בין "זמן עבודה" ל"זמן פנאי" מיטשטשים כך שרגעי "אדישות המסך" בולעים את שעות הפנאי שלנו. ענקיות הטכנולוגיה יודעות לנצל את הרגעים הפסיביים הללו באמצעות ממשקים מתוחכמים ותוכן ממומן. גלילה אינסופית בפיד, סרטון שמתנגן בלי לחיצה, הפרק הבא שמתחיל אוטומטית – כל אלה מונחים על-ידי תפיסת עולם צרכנית. "UN_APATHY MOVEMENT" הוא כלי דפדפן למדידה, שיקוף והנעה לפעולה באמצעות טכנולוגיית ראייה ממוחשבת. מטרתו לשחרר את המנגנון האנושי האוטומטי של תגובה אפטית, ובאמצעות חשיפה למיומנות גופנית מעוררת, לאפשר לנו לקבל החלטות מודעות ומפוכחות.

 

בילי רגב

 

תכנות: אור כסלו